Ảnh
Nguyễn Xuân Tiến

Năm sinh: 1994
Hiện đang theo học tại trường Đại Học Lao Động Xã Hội.

Đã theo đuổi bộ môn nhảy Popping được 7 năm và vô địch nhiều giải cá nhân.

 Đoạt giải vô địch giải color battle jam. 
 Vô địch groovebatle 2017 
 Đạt giải Nhì 99 city jam 2016

Hiện tại, Nguyễn Xuân Tiến đang làm giáo viên giảng dạy bộ môn popping tại trung tâm nghệ thuật FlyArt